זכויות הורים וילדים בגירושין

על קצה המזלג מעולם המושגים של עולם הגירושים.

גישור בגירושין, מהו?

בעניינים הנוגעים לסכסוך בתוך המשפחה, יש לעשות ככל יכולתנו על מנת לגשר על המחלוקות ולהשתדל להגיע לפתרון מוסכם מחוץ לכותלי בית המשפט. על כן ניתן דגש יתר על גישור בין בני הזוג והגעה לפתרון משותף ומוסכם, ורק במידה ואין כל אפשרות לפישור בין השניים מועבר הסכסוך להכרעה משפטית.

גישור הינו הליך וולנטרי, הליך ששני בני הזוג רוצים ומוכנים לעבור אצל צד שלישי המתמחה בגישור. כל מה שקורה בהליך גישור נשאר בגישור, יש חיסיון מוחלט ושום דבר ממה שאמרתם למגשר לא צריך למצוא את עצמו בפני השופט, במידה והליך הגישור לא צלח ובכל זאת עברתם להתדיין מול שופט. הליך גישור, בניגוד להליך גירושין בביהמ"ש, קצר מאוד וזול בהרבה, תהליך שמכבד את שני בני הזוג, את רצונותיהם וצרכיהם, כמו גם צרכיהם של הילדים. גישור יכול להיות מופסק בכל עת, במידה וצד אחד אינו מעוניין להמשיך. יש כללים מאוד ברורים למגשר באשר לניהול הליך הגישור, כללים שהופכים את הגישור לכלי מאוד אפקטיבי בפתרון סכסוכים והגעה להסכמות בין שני בני הזוג.

גירושין

בית הדין הרבני הינו בעל סמכות ייחודית, (רק בית הדין הרבני רשאי), לדון בענייני נישואין וגירושין בישראל, הנוגעים ליהודים אזרחי המדינה או תושביה.

ענייני גירושין טומנים בחובם תביעה לגירושין, ויכולים לכלול, במידה ואחד מבני הזוג בוחר: תביעה לחלוקת רכוש, תביעת מזונות ילד או אישה, תביעת משמורת וכו'. בן הזוג אשר מגיש את תביעות הגירושין הוא בעיקרון הקובע היכן ידונו התביעות הקשורות לפירוק קשר הנישואין. מלבד תביעת הגירושין את שאר התביעות שהוזכרו לעיל ניתן להגיש בבית המשפט לענייני משפחה. 

התרת נישואין

התרת נישואין הינו מושג המתייחס לגירושים אזרחיים, בין אזרחי המדינה או תושביה, חסרי דת (ללא השתייכות דתית) או בין בני זוג בעלי דתות שונות (יהודי ונוצריה, מוסלמי ויהודיה וכו'). את התביעה להתרת נישואין מגישים כיום לנשיא בית המשפט לענייני משפחה, בניגוד לנוהל שהיה בעבר כאשר הגישו את תביעת התרת הנישואין לנשיא בית המשפט העליון, ונשיא ביהמ"ש לענייני משפחה בוחן היכן אם כן, בפני איזו ערכאה משפטית, להתיר את נישואיהם של בני הזוג. לאחר שסוגיה זו מתבררת והערכאה המשפטית נבחרת, מותרים נישואיהם של בני הזוג.

מזונות אישה

מזונות אישה מגיעים לאישה נשואה, (עד למועד גירושיה בפועל), בסכום אשר יאפשר לה לשמור על רמת חיים אליה הורגלה בנישואיה. סכום המזונות בד"כ יכסה את כל צרכיה, ובין היתר; הוצאות דיור, הוצאות רכב, מזון, ביגוד והנעלה, צרכים נשיים והן שאר הוצאותיה אותן הוציאה במהלך חייהם המשותפים של בני הזוג.

מזונות ילדים

היום מתפתחת המגמה, למרות הדין העברי, כי שני ההורים חייבים במזונות ילדיהם. אך למרות הכרה בחובת שני ההורים לכלכל ולפרנס את הילדם, עדיין האב נושא בעיקר בנטל המזונות. סכום מזונות הילדים נקבע הן עפ"י צרכיו של הילד, (אם יש לילד צרכים מיוחדים כגון קשיי למידה וטיפולים פסיכולוגיים), והן עפ"י יכולות ההורים. מזונות כסדרם משולמים בד"כ על הגעתו של הילד לגיל 18 או עד לגיוסו לצבא. מגיל 18/ גיוס לצה"ל גובה המזונות פוחת בשני שליש ומשולם עד גיל 21.

משמורת

עפ"י האמנה הבינלאומית לזכויות הילד וכן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962, לשני ההורים יש את הזכות והחובה להיות אפוטרופסים שווים על הילד. חובתם של ההורים לדאוג לכל צרכיו הפיזים, רגשיים ורוחניים של הילד, וכן להם הזכות להחזיק בילד ולקבוע את מקום מגוריו ולימודיו.

לאחר הגירושין שני הוריו של הקטין נותרים במעמד שווה האפוטרופוסים הטבעיים של הילד, ואין זה משנה כלל מיהו ההורה המשמורן לצורך העניין. שני הוריו של הילד בעלי מעמד שווה בקבלת כל החלטות המהותיות הנוגעות לחייו והתפתחותו של הקטין.

במידה ושני ההורים, בעת הגירושין, אינם מסוגלים להחליט מי מבין שניהם יקבל את המשמורת על הילד, ההכרעה בעניין מועברת לבית המשפט לענייני משפחה או לחילופין לבין הדין הרבני. כאשר ההורים אינם מגיעים לידי הסכמה, בית המשפט קובע את משמורת הילד עפ"י קריטריונים הקבועים בחוק ובפסיקה ועל סמך האמור בתסקיר סעד הנערך ע"י רשויות הרווחה- פקידת סעד אשר מונתה מטעם בית המשפט להמליץ על משמורתו של הילד ועל הסדרי הראיה שיקבעו עם ההורה השני.

נכון להיום קיימת 'חזקת הגיל הרך' אשר על פיה ישאר הקטין לפחות עד גיל שש אצל אימו, אם אין סיבות מיוחדות מדוע יש להוציאו מבית האם.

הסדרי ראיה/ *זמני שהות

הסדרי ראיה/ זמני שהות כשמם כן הם, המושג מתייחס להסדר/ הסכמה בין ההורה המשמורן להורה הלא משמורן באשר לזמנים מוגדרים כאשר הילדים יהיו אצלו/ה (אצל ההורה הלא משמורן). הסדרי ראיה/ זמני שהות ניתן לקבוע בהסכמה בין בני הזוג או ע"י החלטת בית המשפט. גם כאשר נקבעו הסדרי ראיה/ זמני שהות אין הדבר אומר כי אין יכולת לשנותם. כאשר הילדים מתבגרים או נסיבות החיים משתנות ניתן בהחלט לבקש לשנות את הסדרי ראיה/ זמני שהות ולקבוע הסדר חדש.
* מושג חדש המחליף את המושג הסדרי ראייה.

חלוקת רכוש

המושג חלוקת רכוש מתייחס לכל הרכוש אשר נצבר במהלך חייהם המשותפים של בני הזוג במסגרת הנישואין. חובות אשר נצברו במהלך חיי הנישואין אף הם משותפים, למעט חובות אשר נוצרו בגין פעילות בלתי חוקית.

הסכם ממון

הסכם ממון אינו אומר כי אינכם מאמינים באהבה או כי בטרם נישאתם הנכם כבר חושבים על גירושים. הסכם ממון הינו ככל הסכם אחר אשר מסדיר את מערכת היחסים ביניכם ככל שהדבר נוגע לרכוש. בהסכם ממון תוכלו להסדיר אילו נכסים אינם משותפים ומהו המועד לחלוקת רכוש בעת הצורך. הסכם ממון נועד להגן על הצדדים ולמנוע עגמת נפש, זמן ועלויות כבדות מאוחר יותר.

צוואות

מטרת הצוואה הינה להסדיר את רצונו של אדם, ככל שהדבר נוגע לרכושו, משמורת על ילדיו, מקום מנוחתו האחרון, תרומות וצדקה לארגונים ואף כתיבת מילים אחרונות לבני משפחתו. אדם, עורך הצוואה, אינו צריך להיות עשיר או בעל אמצעים במיוחד, הונו אינו צריך להסתכם בבתים בכל העולם. מספיק בהחלט שיהיה לאדם חשבון בנק ו/או רכב ו/או בית ו/או כל רכוש אחר, כולל אך לא רק; דברי אומנות, ירושה שהוא מעוניין להעביר הלאה, חפצים בעלי ערך בעיניו וכו'.

במידה והאדם השאיר אחריו צוואה, על מנת לקיימה יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושה ובהגשת בקשה זו יתחיל ההליך של הפעלת הצוואה והעברת נכסיו של המנוח ליורשיו עפ"י צוואה.

ירושות

כאשר האדם אינו מותיר אחריו צוואה, או שהצוואה אינה תקפה מכל סיבה שהיא, מתחלקת ירושתו של המנוח עפ"י הקבוע בחוק הירושה. באם המנוח לא הותיר אחריו יורשים ירושתו עוברת למדינה. במידה והיורש מעוניין להעביר לידיו את הירושה, יש להגיש בקשת צו ירושה לרשם הירושה.

עורכת דין תמר טסלר
צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי

אנחנו ממליצים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *