זכויות הילד- זכויות התלמיד

הורים יקרים, אני פונה אליכם עקב פניות מרובות אלי. פניות המגיעות לרוב מילדכם, פניות תוהות מה מותר ומה אסור, איפה נמתח הגבול? הרבה שאלות נשאלו, ועיקרן מובא כאן. מטרת מאמר זה ליידע, ואולי יותר מכל להזהיר ולהדליק נורה אדומה, כדי שאתם, הורים יקרים, תדעו היכן נמתח הגבול, ומה לעשות כשגבול זה נפרץ לחלוטין.

מהו החוק העיקרי המעגן בתוכו את זכויותיו של התלמיד?

החוק העיקרי לעניין זה הינו חוק זכויות התלמיד, התשס"ה- 2004.סעיף 4 ו-21 לחוק קובעים כי החוק הנ"ל צריך להיות מובא לידיעת ההורה והתלמיד בראשית כל שנת לימוד. יתרה מזו, יש חובה על הנהלת ביה"ס לתלות את החוק הנ"ל בין כתלי ביה"ס,לנוחיותם של התלמידים.

מה הם חוזרי מנכ"ל?

חוזרי מנכ"ל הם נהלים המגלמים בתוכם את מדיניות משרד החינוך, חוקי המדינה הנוגעים לחינוך, וחוקי מדינה נוספים. נהלים אלו מחייבים את מנהלי בתי ספר, המורים והמפקחים. חוזרי מנכ"ל הינם כתקנה בחוק ויש להתייחס אליהם בהתאם. הפרה של האמור בחוזרי המנכ"ל הינה כהפרה של תקנת חוק. בחוזרי מנכ"ל יש פירוט רב יותר הנוגע לזכויות תלמידים, החוזרים מגדירים את סמכויות המורים, מגדירים מהו תפקיד המורה בהובלת נושאים שונים (כגון; נושאים חינוכיים שונים, לימודיים, ערכיים וחברתיים). החוזרים מתפרסמים אחת לחודש באתר האינטרנט של משרד החינוך, ופרסומם הינו חלק ממדיניות של שקיפות, בכדי שכל אדם יוכל לקרוא, ובכדי שאלו, עליהם חלים הנהלים, ידעו איך לנהוג.

האם אפשר להגיש תלונה נגד מורה בפניי וועדת משמעת של משרד החינוך או של נציבות שירות
המדינה?

באם מורה עובר עבירה משמעתית תחילה יש ליידע על כך את מנהל ביה"ס. כמו כן יש להתלונן עליו למפקחת בית הספר ו/או למשטרה ו/או לאחראי על נציבות המדינה במשרד החינוך, (מר אהרון יהודה), והוא בודק ומוסר את התרשמותו בכתב לנציבות המדינה ולפיקוח הנ"ל היושב במשרד החינוך, רח' שבטי ישראל 34 ירושלים מיקוד 91911.

מה מכסה הביטוח במסגרת היותו של בני תלמיד בית ספר?

חוק חינוך חובה, מחייב את רשויות החינוך המקומיות לבטח את תלמידי בתי הספר בביטוח תאונות אישיות. ביטוח זה חל על כל תאונה, בכל מקום בארץ ובעולם, משך כל שעות היממה, ולא רק על תאונה המתרחשת בזמן הלימודים ובתחום ביה"ס.

האם מותר למורה להעמיד ילד בפינה שהוא יסתכל על הקיר, להשפילו ולצרוח עליו מול כולם? האם מותר להעניש תלמיד שלכלך את הכיתה [בניירות], עונש המורה לתלמיד לבוא לבית הספר בשעה 7 בבוקר ולנקות את בית הספר עד 8 וחצי?

סעיף 10 לחוק זכויות התלמיד קובע, כי כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים. הצוות החינוכי אינו רשאי לנקוט באמצעי ענישה גופניים (כגון; עמדה בפינה, ניקיון ביה"ס כאמצעי ענישה…), או אלימות מילולית והשפלה (כגון; לצעוק על התלמיד, להשפילו באם בפרטיות ובאם למול כולם…). כמו כן בשום פנים ואופן אין להפחית ציון בלימודים עקב התנהגות לא נאותה. לעניין הגעה בשעת אפס- הדבר מותר כעת לאחר השביתה האחרונה, אולם רק למטרת לימודים, על כן הוראה להגיע בשעת אפס בכדי לנקות הינה הוראה לא תקינה ובניגוד לדין ולנהלים. כמו כן ולא פחות חשוב, חלה חובה על הצוות החינוכי לקיים הליך הוגן, דהיינו להסביר לתלמיד על מה הוא נענש, לתת לו אפשרות להשמיע את התייחסותו ולהסביר את התנהגותו. חובה ליידע את הורי התלמיד כאשר התנהגותו זו חוזרת על עצמה, חובה לתעד את האירועים ואת העונשים שננקטו – תאריכים , דרכי טיפול ודרכי תגובה.

האם ניתן למנוע מתלמיד לצאת לטיול שנתי משום שתשלומי סל התרבות לא הוסדרו?

הטיול השנתי מהווה חלק מאירועי ביה"ס, ונכלל בתוך הגדרה של "אירוע חינוכי". הטיול הינו ללא ספק חלק ממערך הלימודי-חינוכי של בית הספר ונגזר מפעילותו. לטיול קשר ישיר להוויה החינוכית- לימודית של ביה"ס, ולעניות דעתי אין להבדיל מבחינת הערך החינוכי – לימודי בין טיול לבין שיעור בכיתה. ביה"ס אכן יכול להתנות את השתתפותו של התלמיד בטיול, במידה והתנהגותו או בריאותו לא במיטבם, בנוכחות גורם מבוגר. ההודעה על כך צריכה להישלח להורים שבועיים טרם הטיול. בחוק ונהלי משרד החינוך קבוע מפורשות שפעילויות הנגזרות מהמערכת החינוכית- לימודית (כגון: בחינות, בחינות בגרות…) אינן מותנות או מושפעות מחובות ההורים, והיות וקבוע מפורשות כי הטיול השנתי נכלל בהגדרה של פעילות חינוכית – לימודית, איני רואה למה טיול צריך להיות שונה ממבחן. בנוסף לכך, במידה ולא מוציאים את התלמיד לטיול, ביה"ס מחויב לארגן לו תכנית לימודית אחרת, אי השתתפותו של התלמיד בטיול אינה מקנה לו ימי חופש. לסיכום, איני רואה כי ניתן להשאיר את התלמיד בבית בעוד שאר חבריו בטיול שנתי בגלל חובותיו של הוריו.

עורכת דין תמר טסלר
צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי

אנחנו ממליצים

4 תגובות

 1. מאת גלית:

  שלום שאלה : העם ילד קשב שנוטל ריטלין ב'עור האחרון של היום מאבד את זה ומתחיל להפריע בכיתה. המורה לוקחת את תיקו מוציא מחוץ לכיתה ואומרת לו לצאת בפני כולם ואחר כך מתקשרת לספר לי ומסבירה לה בצורה עדינה שלא מצדיקה את מעשיו ואולי יכלה לחשוב איך לעזור לו טוענת שאני תמיד תוקפת אותה ורבה איתה שההפך הוא הנכון הורים מאוד פעילים משתפיי פעולה ומגבים את במערכת שצריך. החליטה על ענישה עם ביועצת שלא ישתתף בחצר פעילה באחת ההפסקות הסברתי לה שהענישה לא נראת לי חנוכית ובהתאם למעשה ובמיוחד עם ילד קשב בעיות רגשיות וחברתיות שתחשוב על עונש אחר היא אומרת אז שמחק לו יגיע לכיתה כי זה מכתב שלישי אמרתי לה שמחר יגיע לשוחח עם המנהלת והיועצת אמרה לי לא מיכיוון שהיא ל נמצאת.
  שלחה לי הודעה הרגע שלאחר שיחה עם במנהלת יש שיחה ב8 והיא תגיע לשיחה .
  מה דעתך על ההתנהלות

 2. מאת עו"ד תמר טסלר:

  מומלץ לנהל שיחות הבהרה פנים אל פנים. כדאי לגייס את המורה ולא לתקוף אותה, מהסיבה הפשוטה שהיא ממשיכה ללמד את הילד. כל עוד ההתנהלות שלה בגדר התקין, אין הרבה מה לעשות, מלבד לבקש ממנה להיות יותר רגישה. אם ההתנהלות תחרוג מהנורמה המקובלת והמוגדרת בחוזרי המנכ"ל, אז אפשר לפנות להנהלת ביה"ס ולהיעזר בעו"ד במידת הצורך. אך, כל דבר כדאי ורצוי לפתור לבד במסגרת מצומצמת של גורמים מעורבים. בהצלחה. עו"ד תמר טסלר.

 3. מאת טליה:

  שלום שאלה: בגן חובה של בני ישנו גרעין של בנים עם התנהגות לא קלה שאחד מהם הוא בני. הגננת ביקשה מאתנו לדבר עם הפסיכולוגית של הגן ולעבור אבחון בשל בעיה של ויסות חושי. אנחנו ההורים היחידים שהתנגדנו ובשל כך כביכול "הענישו" אותנו והוציאו אותו מיול"א (יום לימודים ארוך) ואני נאלצת כיום לאסוף אותו בשעה 14:00 ולא ב- 16:30. אנחנו מרגישים שקצת נטפלים לילד על לא עוול בכפו כי בבית, בחוגים ואצל חברים הוא מתנהג מאוד יפה. כמו כן, קיבלנו מהעירייה זימון לפגישה בין מקצועית של בננו שנמצא בגן חובה. הסבירו לנו שיהיו שם מפקחת גני ילדים ממשרד החינוך, מנהלת המחלקה גני ילדים מהעירייה, פסיכולוגית חינוכית והגננת שלו. מס' שאלות:
  1. מה יכולות להיות ההשלכות של כזו פגישה?
  2.האם עצם נוכחותנו בפגישה מקנה להם את הזכות לקבוע דברים ללא הסכמתנו- כמו לאבחן את הילד או להעביר אותו לגן אחר?
  3. האם הם יכולים לכפות עלינו אבחון?
  4. אם הילד לא עובר אבחון האם יש להם את הזכות להעביר אותו לגן אחר או לגן עם קשיי התנהגות?
  5. אם אנו לא מגיעים לפגישה או מסרבים להגיע לפגישה האם יש להם זכות לקבוע החלטות בלי הסכמתנו?

  • מאת עו"ד תמר טסלר:

   שלום רב,
   ראשית כל יש להיוועץ עם עו"ד לפני הפגישה כדי לקבל תשובות לכל השאלות שהעלית.
   באופן עקרוני, ומבלי להתייחס למקרה ספציפי שלך, היות ואין לי מידע מלא עליו, פגישות כגון אלה באות כדי להסביר להורים את המצב, כפי שרואה אותו הגננת.
   יתכן ותעלה שאלת אבחון, שאותו, אגב, זכותכם לעשות באופן פרטי אצל פסיכולוג לפי בחירתכם.
   יתכן ויעלה "איום" שיעבירו את הילד לחינוך מיוחד במידה ולא יטופל. נכון לכרגע ובהיעדר אבחון מקצועי אי אפשר להעביר אותו לחינוך מיוחד.
   כמו כן, יש לסרב בתוקף לכל הסתכלות ו/או אבחון ע"י פסיכולוג של הגן.
   יש להגיע לפגישה ולהסביר את עמדתכם.
   בהצלחה, עו"ד תמר טסלר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *