תגים: בית משפט לענייני משפחה

זכויות בגירושים

זכויות הורים וילדים בגירושין

על קצה המזלג מעולם המושגים של עולם הגירושים. גישור בגירושין, מהו? בעניינים הנוגעים לסכסוך בתוך המשפחה, יש לעשות ככל יכולתנו על מנת לגשר על המחלוקות ולהשתדל להגיע לפתרון מוסכם מחוץ לכותלי בית המשפט. על...