האם רופא יכול לסרב לטפל בקטין שאינו מחוסן?

ישראל הינה מדינה דמוקרטית ומתקדמת המכירה בחשיבות זכויות האדם, ובכלל זה זכויותיהם של ההורים להחליט בעניין ילדיהם, (סעיפים 14 ו- 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות).

בישראל אין חוק המחייב הורים לחסן את ילדיהם, אולי בשל כך שהנושא מעורר מחלוקות רבות בכל העולם, אולי כי הטלת חובה כזו תפתח את תיבת הפנדורה בדמות עתירות בג"ץ, תביעות נזיקיות רבות ויתכן אף ירידה מהארץ או מכל סיבה אחרת.

חוק זכויות החולה מגדיר את זכויותיו של האדם המבקש ו/או המקבל טיפול רפואי.

סעיף 3 לחוק מגדיר כי כל אדם הזקוק לטיפול רפואי רשאי לקבלו בהתאם לנהוג במערכת הבריאות. במידה והטיפול לו זקוק האדם דחוף, הרי שהאדם צריך לקבל את הטיפול ללא כל התניה.

סעיף 4 לחוק מבהיר, כי אין להפלות אדם, המבקש טיפול רפואי, מכל סיבה שהיא, ובכלל זה מטעמי דת, גזע, מין, גיל, לאום, ארץ מוצא, נטייה מינית ו/או כל סיבה אחרת.

כאשר המדינה נותנת לאדם את הזכות להחליט על גופו ו/או על גוף ילדיו ולקבל את ההחלטה האם לחסן או לא, הרי שמערכת רפואה ציבורית לא יכולה לשלול זכות שניתנה ע"י המדינה ו/או להפלות אדם שמשתמש בזכותו לבחירה חופשית.

סעיף 5 לחוק מבהיר כי אדם זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינה הרמה המקצועית והאיכות הרפואית והן מבחינת יחסי אנוש. דעתו של הרופא, חשובה ככל שתהיה, זאת דעה אחת בלבד, שלו. רופא העובד בישראל מחויב לפעול בהתאם לחוק, ואין הוא יכול לחייב כל אדם לקבל את דעתו או לפעול על פיה. כמו כן, רופא אינו יכול לסרב ליתן טיפול רפואי לאדם שאינו מקבל את דעתו, על כמה וכמה כאשר נושא הטיפול אינו קשור לנושא שעליו מובעת הדעה.

סירוב רופא ליתן טיפול בגלל אי הסכמתו להחלטת ההורה אינו מתקבל על הדעת, מנוגד לחוק ומהווה עבירה בוטה הן של החוק והן של הקוד האתי הרפואי המקובל.

פחד של הורים רבים מפני רופאים נובע מחוסר ביטחון וחוסר ידע בתחומי הרפואה. אך ההורים אינם צריכים לפחד או לחשוש, היות והרופא צריך לתת שירות להורה ולילדו ולא להפך.

הורים רבים חוששים שמא הרופאים יפנו לשרותי הרווחה וידווחו על אי מתן החיסונים. חשוב לי להבהיר מספר דברים בעניין זה.
ראשית כל, אי מתן חיסונים זו זכות של ההורה. כאשר הורה מיישם את זכותו הוא אינו עובר כל עבירה, לכן אין צורך לחשוש.
שנית, אי מתן חיסונים אינו נכלל במעשים המחייבים דיווח, מה שאנחנו קוראים לו "חובת דיווח". כדאי לקרוא את המאמר "חובת דיווח" כדי להבין אילו מעשים כן נכללים בחובה זו.

במידה והרופא עבר על החוק וברצונכם לפעול נגד התנהגות זו ניתן להגיש תלונה, כדאי שיהיה תיעוד לדבריכם (הקלטה), למנהל המחלקה, אם הרופא עובד בית חולים, ו/או מנהל המוסד הרפואי שבו עובד הרופא וכן ניתן להגיש העתק תלונה לאחראי לזכויות המטופל שיש בכל מוסד רפואי, (או צריך להיות לפי סעיף 25 לחוק).

עניין נוסף הנוגע חיסונים בו נתקלים ההורים זהו סירוב של אחות טיפת חלב לבצע מעקב גדילה לילד, שהוריו אינם מעוניינים לבצע את החיסונים. התנהגות זו גם היא, בדיוק כמו התנהגותו של הרופא, כאמור לעיל, אסורה בהחלט. על האחות, ללא משוא פנים, לתת את כל הטיפולים הדרושים, בהתאם לקבוע ע"י משרד הבריאות, שלהם מסכימים ההורים, בהתאם לשיקול דעתם.

עניין נוסף שחשוב להזכיר בנושא זה זהו טופס הצהרת הבריאות שעליו ההורים מתבקשים לחתום בעת כניסת הילד לגן או לבית הספר. בהתאם לחוזר מנכ"ל 2.2-84 "הצהרת הורים על בריאות ילדם" ההורים צריכים ליידע את הגן או ביה"ס על בעיות בריאותיות של הילד, מגבלות שונות ורגישות למזון. בין היתר בהצהרה זו חותמים ההורים, בסעיפים 9 ו-10, על כך שידוע להם שביה"ס יעשה חיסונים לילד בהתאם לתכנית המומלצת ע"י משרד הבריאות וכי ההורים מאשרים ביצוע החיסונים הנ"ל. בסעיף 10 קבוע כי ההורים יכולים להתנגד למתן החיסונים לילד ועליהם להודיע על כך לבית הספר.

הצהרת הבריאות צריכה להיות בהתאם לחוזר המנכ"ל כאמור ולא לכלול סעיפים נוספים ו/או מנוגדים לאמור בטופס המאושר ע"י משרד החינוך. היום, בגנים ובבתי ספר נעשה שימוש בטופס הצהרת בריאות שונה מזה הקבוע בחוזר המנכ"ל, ובו ההורים צריכים לחתום על כך שלילד נעשו כל החיסונים "הדרושים". הורים פונים ושואלים מה כדאי לעשות במקרה זה והאם הדבר מותר על פי חוק.

ראשית כל, היות ואין בישראל חוק המחייב ביצוע חיסונים ומשרד הבריאות יכול רק להמליץ על תכנית זו או אחרת לביצוע חיסונים לילדים, אין חיסונים "נדרשים" שעל ההורים לעשות לילדיהם. על כן הגדרה זו אינה נכונה בתכלית. שנית, ילד, ככל אדם, זכאי לחיסיון רפואי (פרק ח' לחוק זכויות החולה). על כן, אין ההורים חייבים למסור מידע רפואי מלא או חלקי, ובין היתר אודות ביצוע החיסונים, לכל גורם שהוא אם הם לא מעוניינים בכך.

עורכת דין תמר טסלר
צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי

אנחנו ממליצים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *